Motto
 
"Milimetrul din cabinet nu este egal cu milimetrul din laborator! 

Conditii de vanzare

I. Comanda dispozitivului medical
Pentru fiecare proteză dentară ce urmează a fi executată (dispozitiv medical la comandă), se va trimite la laborator o fişă de comandă ce însoţeşte amprenta.
Fisa de comandă ce va însoţi amprenta, va trebui să aibă parafa medicului, să precizeze natura protezei dentare ce trebuie executată, numele pacientului, vârsta, şi toate observaţiile ce duc la o bună execuţie a dispozitivului medical.
Toate cererile de lucrări protetice neînsoţite de o descriere completă şi clară a viitoarei proteze (cum ar fi materiale, nuanţă, etc.) se vor traduce printr-o încredere fără rezerve în concepţia laboratorului şi nu va putea fi pus în discuţie de medic, după fabricarea sa.
II. Preţul
Preţul este dat pentru lucrările executate în condiţii normale de lucru. Lucrările cu comandă specială, de concepţie particulară, sau urgenţe, pot antrena o creştere a preţului, fixată de laborator.
Protezele executate rămân proprietatea laboratorului până la achitarea completă a lor.
III. Obligaţiile laboratorului
- Executarea lucrărilor conform indicaţiilor din fisa de comandă în funcţie de descrierea dispozitivului medical la comandă.
- Refacerea totală sau parţială a lucrărilor care nu respectă indicaţiile din fisa de comandă.
- Acceptarea amprentelor (şi a modelelor rezultate) de către laborator, înseamnă acceptarea executării lucrării (laboratorul nu va răspunde însă de distorsiuni ale amprentei).
- Să garanteze 12 luni lucrările executate
Sunt excluse garanţiei de 1 an :
- uzura normală ;
- deteriorarea provocată prin întreţinere defectuoasă, o utilizare greşită, intervenţia unei terţe persoane, sau în urma unui accident ;
- consecinţele unei proaste echilibrări (după cimentare) ;
- lipsa unui control periodic ;
- consecinţele scoaterii lucrării după cimentare , o modificare a ei;
- o evoluţie morfologică sau fiziologică;
- lucrările ce copiază perfect o proteză veche.
Intre altele, laboratorul îşi rezervă dreptul de a nu garanta una sau mai multe proteze în limitele pe care le va considera :
- calitatea şlefuirilor ;
- calitatea amprentelor ;
- lucrări înalte ocluzal ;
- alegerea materialelor ;
- bonturi parodontotice ;
- tipuri de atachmente impuse de medic.
IV. Angajamentul de calitate
Laboratorul se angajează să nu folosească decât materii prime şi consumabile care răspund normelor CE vizând directiva 93/42.
Protezele sunt livrate cu un grad de curăţenie adecvat, dar rămânând un dispozitiv medical la comandă nesteril.
V. Diverse
Toate contestaţiile în ceea ce priveşte o proteză dentară, se vor face pe modelul din ghips realizat în laborator, cel pe care s-a lucrat proteza.
Refuzul medicului de a face proba unei lucrări sau un control suplimentar al acesteia, angajează responsabilitatea sa asupra eventualelor consecinţe.